Πρόεδρος: ΣΤΡΙΓΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Αντιπρόεδρος
: ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Γραμματέας: ΠΑΡΑΔΙΑ ΑΝΝΑ
Ταμίας: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Μέλος: 
ΑΛΜΥΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μέλος
: ΛΙΟΝΤΟΥ ΚΑΙΤΗ
Μέλος
: ΛΑΒΑΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Μέλος: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
Μέλος: ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ